Automatyczna linia do cięcia blachy z kręgu – korzyści z jej wdrożenia

Podstawowym zamysłem tworzenia automatycznych linii produkcyjnych jest wzajemna komunikacja oraz integracja gniazd produkcyjnych. Dzięki temu czas wytwarzania komponentów wyraźnie się skraca. Możliwe jest również ograniczenie liczby pracowników, w tym operatorów maszyn.

Automatyczna linia do cięcia jest rozwiązaniem stworzonym dla zakładów produkcyjnych, w których istotną rolę pełni elastyczność produkcji przy zachowaniu jej wysokiej wydajności. Szczególną korzyścią są tutaj oszczędności uzyskane wskutek ograniczenia kosztów składowania, logistyki materiałowej czy redukcji czasu międzyprocesowego, co skutkuje skróceniem cyklu produkcyjnego. Ponadto zautomatyzowane linie są przyjazne środowisku – zużywają mniej energii, emitując także mniej dwutlenku węgla do atmosfery.

Automatyczny magazyn dla kręgów – koniec z przestojami w produkcji!

W sytuacji wdrożenia automatycznej linii do cięcia największym problemem, z którym spotykają się zakłady przemysłowe jest ciągłe i efektywne podawanie kolejnych kręgów blachy do cięcia. W przypadku linii z jednym kręgiem użytkownik jest zmuszony do zatrzymywania produkcji i wymiany kręgu blachy, co jest czasochłonne i problematyczne.

Naturalnym rozwiązaniem problemu przestojów przy zmianie kręgów blachy do cięcia, przy automatyzacji procesu cięcia, jest stworzenie automatycznego magazynu, będącego integralną częścią całej linii. Taki magazyn powinien mieć możliwość podawania kręgów do urządzenia tnącego w sposób szybki i efektywny, co przełoży się na wydajność całej automatycznej linii do cięcia.

Austriacki producent KRASSER GmbH proponuje takie rozwiązanie w postaci inteligentnych systemów do rozcinania blachy z kręgów wraz z automatycznym magazynem dla kręgów. System może być wyposażony w rozbudowany magazyn na wiele kręgów, gwarantując dostarczenie ich do rozcinania w czasie nie dłuższym niż 2 minuty! Wszystko jest możliwe dzięki niezależnej pracy manipulatora magazynowego i podającego. Kręgi są układane w odpowiedni sposób, zależnie od złożonych zleceń produkcyjnych.

Praktyczne zastosowanie zautomatyzowanych linii do cięcia

Wymienione wyżej czynniki wpływają na szeroką przydatność automatycznych linii do cięcia w rozmaitych gałęziach przemysłu. Przykładowo, przy obróbce blach szczególnie ważna jest możliwość łatwego zapewnienia bezpieczeństwa – w przypadku zautomatyzowanej linii produkcyjnej materiał nie jest przenoszony pomiędzy stanowiskami, dzięki czemu minimalizuje się ryzyko uszkodzeń. Dodatkowo, stosowane tu rozwiązania w zakresie cięcia i rozdzielania materiałów sprawiają, że wyraźnie spada ilość produkowanych odpadów, a co za tym idzie – obniżają się koszty produkcji.

Innym przykładem zastosowania jest konieczność wytworzenia pojedynczych sztuk produktu, a także wysoka precyzja i bezpieczeństwo – przy ciężkich lub delikatnych wyrobach. Pełna automatyzacja pozwala na minimalizację ryzyka wystąpienia błędu ludzkiego oraz fizycznej pracy związanej np. z przenoszeniem materiałów lub gotowego produktu, a także zmniejszenie ilości zużytej energii i produkowanych odpadów.

Dodatkowe funkcje dla automatycznych linii

Oprócz rozcinania wzdłużnego i poprzecznego linia może być wyposażona w funkcje foliowania oraz naklejania kodów kreskowych, wykorzystywane jako identyfikatory produktu w kolejnych procesach na zakładzie. Przykładem takiego procesu jest transfer uciętej formatki do automatycznej zaginarki (np. zaginarka producenta Jorns AG). Kod kreskowy zostaje odczytany za pomocą skanera, a realizowany program gięcia automatycznie wybierany jest z bazy danych w sterowniku zaginarki. Dla zautomatyzowania procesu gięcia można również rozważyć utworzenie stanowiska zrobotyzowanego z zaginarką, dzięki czemu cały proces będzie bardziej efektywny, nowoczesny, wykorzystując możliwości, jakie daje nam Przemysł 4.0.

Ponadto linia KRASSER może zostać wyposażona w stację dokującą wykorzystywaną jako łącznik do innych procesów, takich jak: wycinanie laserowe, wykrawanie czy profilowanie. Gwarantuje to ciągłość produkcyjną oraz połączenie procesów przy wykorzystaniu narzędzi w postaci zaawansowanego oprogramowania i sieci jako bazy do zleceń na naszym zakładzie.