Kryteria warunkujące zastosowanie stanowiska zrobotyzowanego w zakładzie produkcyjnym

Aplikacja robotyzacji w zakładzie produkcyjnym jest wymuszana przez różne czynniki:

  • nadmierna uciążliwość realizowanej operacji,
  • szkodliwość danego procesu dla operatora (ochrona zdrowia pracownika i eliminacja
    monotonnych czynności),
  • konieczność zwiększenia wydajności,
  • zwiększenie powtarzalności i utrzymanie wysokiej jakości,
  • skrócenie czasu realizacji uciążliwego procesu,
  • problemy kadrowe.

Te czynniki – wszystkie lub tylko jeden z nich – mogą zdecydować o zasadności czy wręcz konieczności robotyzacji procesów. W dobie Przemysłu 4.0, gdzie bieżący nadzór nad realizacją zadań produkcyjnych i ciągłe dążenie do poprawy wydajności i jakości, przy zachowaniu elastyczności w realizacji zadań, robotyzacja oraz dokładna weryfikacja stanu realizacji zadań na poszczególnych gniazdach lub liniach produkcyjnych, jest wręcz koniecznością.

Tylko tak producent jest w stanie zaakceptować w odpowiedzialny sposób minimalny czas realizacji zlecenia przy zachowaniu powtarzalnej jakości.

Jak powinien przebiegać proces robotyzacji w zakładzie produkcyjnym?

Po pierwsze należy rozpocząć od dokładnego audytu aktualnie realizowanych procesów w zakładzie, ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów, które wymieniono na wstępie. Po zdefiniowaniu procesów, które powinny być zrobotyzowane, należy ponownie przeanalizować jakie cele powinny zostać osiągnięte i jak generalnie powinna wyglądać produkcja oraz opracować plan wdrożenia poszczególnych etapów robotyzacji.

Robotyzacja powinna wykorzystywać nowoczesne rozwiązania nie tylko w samych robotach, ale i w ich wyposażeniu oraz oprogramowaniu. Współczesne roboty, coraz częściej są wyposażane w sensory oraz algorytmy sztucznej inteligencji (AI) analizujące pracę robota, a także stanowiska zrobotyzowanego. To wszystko ma na celu nie tylko kontrolę aktualnego stanu stanowiska, ale i przewidywanie prawdopodobnych uszkodzeń, co w rezultacie skutkuje utrzymaniem ciągłości produkcji na możliwie wysokim poziomie. Warto również zaznaczyć, że robotyzacja to nie tylko możliwość zrealizowania celów, które stały się podstawą do podjęcia takiej decyzji, ale to także konkretne oszczędności na energii np. w obsłudze prasy krawędziowej (przy zastosowaniu napędu hybrydowego), narzędzi – dzięki optymalizacji oszczędności zużycia narzędzi, eliminacja braków (ciągła kontrola jakości poszczególnych operacji), mniejsze wymogi w zakresie oświetlenia (roboty nie potrzebują oświetlenia miejsca pracy)  itp.  Dzięki robotyzacji możemy dokładnie policzyć, ile energii będziemy potrzebować do realizacji zlecenia. Te wszystkie czynniki, pozornie niewielkie pojedynczo, dają łącznie znaczący efekt ekonomiczny.

Robotyzacja i automatyzacja – to pojęcia, które całkowicie zmieniają firmę – wymuszają przepływ danych, które pozwalają na dokładną i obiektywną ocenę sytuacji, zarówno pod względem technicznym, jak i ekonomicznym. To właśnie jest podstawą do przeobrażenia przedsiębiorstwa w nowoczesny i sprawny organizm produkcyjny.

Ten prosty schemat uświadamia, jak niezbędne jest ustandaryzowanie formatu i sposobu tworzenia i wymiany danych, co umożliwia wykorzystanie i odczytywanie informacji tworzonych na każdym etapie produkcji.

POLTEKNIK w swojej działalności integratorskiej oferuje nieco więcej, aniżeli inne firmy proponujące robotyzację. Dysponujemy dużym doświadczeniem w zakresie samych maszyn, ich serwisu, instalacji i specyfiki samego procesu, których robotyzację proponujemy, co daje nam przewagę nad konkurentami. Tak więc w zakresie naszej działalności, jako dostawcy maszyn do obróbki plastycznej blach i cięcia termicznego, proponujemy m.in. robotyzację i automatyzację tychże procesów.

Polteknik

Firma Polteknik Ltd. Sp. z o.o. powstała w 1990 r. i specjalizuje się w sprzedaży i serwisowaniu maszyn do obróbki plastycznej, termicznej i powierzchniowej dla przemysłu metalowego.

Współpracujemy z renomowanymi producentami z Europy, Japonii oraz Turcji i możemy pochwalić się blisko trzema tysiącami maszyn zainstalowanych na terenie całej Polski.

Każdy Klient jest dla nas wyjątkowy, a z naszej oferty korzystają zarówno małe, rodzinne firmy, jak i duże zakłady produkcyjne. Na etapie zakupu maszyn wspieramy naszych Klientów profesjonalnym doradztwem w zakresie doboru technologii i konfiguracji urządzeń.

Posiadamy doświadczony zespół serwisowy, który uruchamia dostarczane maszyny, przeprowadza szkolenia z obsługi i okresowe przeglądy.

Zobacz również