Gratowanie w obróbce metali – dlaczego jest tak ważne?

Gratowanie to obróbka metali polegająca na usunięciu wszelkich zadziorów, które powstały na skutek innych procesów technologicznych. Są one niebezpieczne, ponieważ wystają poza krawędzie i mogą powodować urazy. Usunięcie gratów konieczne jest także ze względu na to, aby można było przeprowadzić w prawidłowy sposób dalszą obróbkę technologiczną oraz eksploatować tworzony produkt.

W jaki sposób przebiega proces gratowania?

Do przeprowadzania procesu gratowania używa się specjalistycznych i wydajnych urządzeń np. maszyna wieloosiowa firmy Autopulit. Urządzenia wyposażone są w 6 głowic roboczych oraz posiadają automatyczny załadunek i rozładunek umożliwiający szybkie i dokładne gratowanie nawet najdrobniejszych elementów. Za usuwanie zadziorów odpowiedzialne są odpowiednie pasy ścierne o konkretnej gradacji i dopasowane do rodzaju obrabianego detalu oraz efektu, który planuje się osiągnąć. Pasy ścierne, oprócz ruchu obrotowego, posiadają również ruch oscylacyjny, co zwiększa efektywność operacji.

Dlaczego gratowanie jest tak ważne?

Jest to pierwszy i podstawowy proces obróbki powierzchniowej, poprzedzający szlifowanie i polerowanie. Proces ten pozwala na skuteczne usunięcie wszelkich nierówności oraz zadziorów, które nie mogą być usunięte w procesie szlifowania lub znacząco wydłuża ich czas obróbki. Jest ono także bardzo ważne ze względów bezpieczeństwa, ponieważ zadziory mogą sprawić, że maszyna nie będzie działać prawidłowo i wydajnie. Istnieje ryzyko, że podczas pracy urządzenia taka nierówność oderwie się powodując uszkodzenie ciała osoby przebywającej w jej pobliżu lub spowoduje awarię innych elementów maszyny. Usuwanie zadziorów stanowi duży procent wszystkich kosztów obróbki detalu, co także świadczy o tym, jak jest ono istotne.

Gratowanie i szlifowanie to bardzo ważny proces obróbki w usuwaniu śladów spawania, co jest podstawowym warunkiem do uzyskania odpowiedniego wyglądu wytwarzanego detalu. Znacząco wpływa na ostateczny wygląd produktu. Do przeprowadzenia tego procesu konieczne jest zastosowanie urządzeń produkowanych przez znanych i cenionych producentów, takich jak firmy Autopulit, które zapewniają wydajną i sprawną pracę.