Jak przyspieszyć produkcję palet dzięki robotyzacji?

Tradycyjna produkcja palet wymaga wykonywania przez pracowników wielu powtarzalnych czynności. To powoduje, że z każdą godziną ich wydajność spada, co przekłada się na niższe dochody firmy. Zastosowanie robotyzacji pozwala uzyskać maksymalną szybkość pozyskiwania gotowych elementów. Produkcja może odbywać się półautomatycznie lub automatycznie.

Elementy zautomatyzowanego stanowiska do zbijania palet

Zastosowanie robotyzacji w produkcji palet może całkowicie zautomatyzować ten proces, począwszy od wykładania elementów na stół, a skończywszy na gotowym wyrobie. Kompletne stanowisko robocze składa się z robota, dwustronnego stołu obrotowego, stołów załadunkowych,  wielofunkcyjnego chwytaka robota z gwoździarkami oraz transportera do odwożenia sztapla gotowych palet. Po wyczerpaniu zapasów gwoździ robot przechodzi do zaprogramowanej pozycji ułatwiającej dogodną zmianę magazynku. Cały proces jest sterowany przez operatora, który komunikuje się z stanowiskiem za pomocą panelu HMI, pozwalającego na kontrolę pracy i statusu wszystkich komponentów stanowiska oraz zarządzanie alarmami. Stanowisko do automatycznego zbijania palet posiada ogrodzenie z wysokoudarowego poliwęglanu, skutecznie zabezpieczającego przed awaryjnymi sytuacjami spowodowanymi niewłaściwą pracą gwoździarek, a także nieautoryzowanym wejściem w obszar stanowiska.

Działanie zrobotyzowanego stanowiska do zbijania palet

Zrobotyzowane stanowisko do zbijania palet firmy POLTEKNIK, typ PRS 1.0_Nailing, pozwala na automatyczne zbijanie palet o różnych rozmiarach. Po załadowaniu desek i klocków na stole obrotowym, operator potwierdza operację odpowiednim przyciskiem. Po wyjściu operatora ze strefy niebezpiecznej stół obraca się do środka stanowiska, gdzie robot może rozpocząć operację zbijania. W pierwszym cyklu pracy robot zbija klocki oraz deski prowadzące. Następnie stół obracany jest do operatora, który musi przełożyć gotowe deski prowadzące z klockami na ich odpowiednie miejsce i dołożyć deski poprzeczne w celu zbicia przez robota gotowej palety. Dzięki zastosowaniu dwustronnego stołu operator może montować elementy z jednej strony, w trakcie gdy robot zbija palety z drugiej strony.

W cyklu ciągłym robot zbija klocki z deskami prowadzącymi oraz gotowe palety. Po zbiciu całej palety robot przenosi ją na miejsce odkładcze. Robot zatrzymuje pracę, aż gotowy sztapel nie zostanie zabrany. Istnieje możliwość zamiany miejsca odkładczego na transporter wyjściowy, który wyprowadzać będzie gotowy sztapel palet ze stanowiska pracy robota. Szacowana wydajność automatycznego stanowiska do zbijania palet wynosi minimum 500 szt./zmianę.

Zrobotyzowane stanowisko do zbijania palet pozwala w pełni zautomatyzować proces produkcji. Eliminuje manualne działania pracownika oraz zwiększa wydajność pracy zakładu.