Linie do cięcia i rozkroju blachy z kręgu z automatycznym magazynem kręgów

Austriacki producent KRASSER GmbH proponuje rozwiązanie w postaci inteligentnych systemów do rozcinania blachy z kręgów wraz z automatycznym magazynem dla kręgów.

Wymiana kręgu do 2 minut!

System może być wyposażony w rozbudowany magazyn na wiele kręgów, gwarantując dostarczenie do modułu tnącego w czasie nie dłuższym niż 2 minuty! Wszystko jest możliwe dzięki niezależnej pracy manipulatora magazynowego i podającego. Kręgi są układane w odpowiedni sposób, zależnie od złożonych zleceń produkcyjnych.

Elastyczny magazyn

Linia Centurio ma możliwość rozbudowy szerokości magazynu do 5 rzędów, natomiast jego długość jest ograniczona jedynie względami ekonomicznymi oraz dostępnym miejscem na hali produkcyjnej.

Foliowanie i etykietowanie

Oprócz rozcinania wzdłużnego i poprzecznego, linia Centurio może być wyposażona w funkcje foliowania oraz naklejania kodów kreskowych, wykorzystywane jako identyfikatory produktu w kolejnych procesach w zakładzie, np. na zaginarce Jorns.

Magazyn dla innych procesów

Linia KRASSER może zostać wyposażona w stację dokującą wykorzystywaną jako łącznik do innych procesów, takich jak wycinanie laserowe, wykrawanie czy profilowanie. Gwarantuje to ciągłość produkcyjną oraz połączenie procesów przy wykorzystaniu narzędzi w postaci zaawansowanego oprogramowania i sieci jako bazy do zleceń produkcyjnych.

Zarządzanie produkcją

Inwestowanie w linie do cięcia producenta KARSSER daje przepustkę do wykorzystania zaawansowanych możliwości oprogramowania pozwalającego zarządzać i optymalizować zlecenia rozkroju blachy. W tym celu stworzono oprogramowanie „OPTIMIZER” autorstwa KRASSER, gdzie minimalizujemy straty materiałowe związane z odpadami utworzonymi podczas cięcia blachy z kręgu. System magazynowy KRASSER może być również integrowany z bardziej zaawansowanymi narzędziami do zarządzania produkcją, będąc certyfikowanym partnerem produktów firm: 

Zapraszamy do konsultacji z naszymi specjalistami

polteknik logo

Polteknik Ltd. Sp. z o.o.

Miszewko 35

80-297 Banino

www.polteknik.pl

polteknik@polteknik.pl