Prasa krawędziowa – właściwy dobór konfiguracji urządzenia

Dzięki plastyczności metali można je łatwo kształtować pod wpływem odpowiedniej siły i zastosowanych narzędzi. Jednym z urządzeń znajdującym bardzo szerokie zastosowanie w obróbce plastycznej elementów metalowych jest prasa krawędziowa – maszyna służąca do wykonywania precyzyjnego procesu gięcia. Wiele gałęzi przemysłu w dużej mierze opiera się na elementach produkowanych na prasach krawędziowych.

Na etapie zakupu kluczowa jest właściwa konfiguracja maszyny, a następnie przy jej użytkowaniu odpowiednie zaprogramowanie, które jest niezbędne do prawidłowego wykonywania operacji gięcia.

Jak wygląda użytkowanie prasy krawędziowej?

Na prasie krawędziowej elementy kształtowane są w trakcie pionowego ruchu górnej belki wyposażonej w stemple, które poprzez odpowiedni nacisk na materiał formują go przy użyciu matryc zamocowanych na dolnej, nieruchomej belce maszyny.

Obecnie oferowane na rynku urządzenia to w przeważającej większości prasy krawędziowe sterowane CNC, z zsynchronizowanymi osiami Y1 i Y2, z precyzyjnym linearnym systemem pomiarowym po obu stronach górnej belki, mierzącym równoległość i położenie, pozwalające na wykonywanie operacji gięcia z wysoką precyzją, z możliwością korekty kąta gięcia z obydwu stron detalu.

Gięcie na prasach jest procesem powtarzalnym, który może zostać zaprogramowany przez operatora maszyny, poprzez wprowadzenie i zmianę parametrów maszyny w zależności od:

 • grubości blachy,
 • gatunku materiału,
 • rozmiarów rozwinięcia blachy,
 • dokładnych wymiarów giętego detalu, łącznie z wprowadzeniem długości odcinków, kątów gięcia czy promieni.

W zależności od doświadczenia i umiejętności operatora, a także zastosowanych mocowań narzędzi, przezbrojenie prasy może potrwać od kilku do kilkudziesięciu minut. Aby podnieść efektywność pracy operatora, stosowane są systemy oraz dodatkowe wyposażenie, które wspomagają pracę na urządzeniu.

Jak skonfigurować prasę krawędziową?

Przed przystąpieniem do wybrania wyposażenia prasy krawędziowej należy przede wszystkim określić długość roboczą oraz grubość i gatunek materiału, które pozwolą na dobór właściwego nacisku maszyny.

Bardzo dużą rolę z punktu widzenia obsługi urządzania odgrywa zainstalowany system sterowania. Istotne jest, aby był on intuicyjny, łatwy w obsłudze, posiadał moduł graficzny do rysowania detali, z kalkulacją i wizualizacją procesu gięcia, informacją o rozwinięciu oraz koniczności wprowadzenia korekt w przypadku ewentualnych kolizjami giętego elementu z maszyną.

Celem podniesienia wspomnianej efektywności pracy oraz jakości obróbki gięcia, ważny jest również wybór szeregu pozostałych systemów i opcji wyposażenia:

 • system mocowania narzędzi – budżetowy Promecam z tańszymi narzędziami lub łatwiejszy przy przezbrajaniu system WILA. Narzędzia belki górnej oraz dolnej mocowane mogą być ręcznie, hydraulicznie lub pneumatycznie.
 • kompensacja strzałki ugięcia, najlepiej jako kolejna sterowana CNC oś maszyny (oś C), zapewniająca uzyskanie jednolitego kąta gięcia na całej długości.
 • tylny zderzak z koniecznością określenia ilości osi w jakich będzie on pracować. Maszyna powinna być wyposażona w zderzak z minimalnie 2 osiami X + R:

– X do ustawienia odjazdu tył / przód w zależności od długości zaginanego kołnierza oraz

– R do ustawienia wysokości góra / dół, celem m.in. dokładnego wypoziomowania pozycji palców zderzaka w zależności od wysokości matrycy, co znacząco skraca czas potrzebny na ustawienie maszyny.

 • laser bezpieczeństwa z frontu maszyny w osi gięcia, zabezpieczający pracę operatora oraz pozwalający na kilkunastokrotne zwiększenie prędkości zejścia stempla do materiału.

Po wybraniu odpowiedniego modelu maszyny wraz z jej konfiguracją, konieczny jest także dobór odpowiednich narzędzi, czyli stempli i matryc.

W zależności od skomplikowania produkcji oraz obłożenia można zastanowić się także nad opcjami dodatkowymi, takimi jak:

 • zderzaki wyposażone w sterowane CNC palce Z1 + Z2 lub bardziej rozbudowane wersje z możliwością nierównoległego ustawienia palców, jak X1 + Z1 + Z2 + X5 (delta) czy zderzaki typu wieża X1 + R1 + Z1 & X2 + R2 + Z2,
 • 3-punktowe lasery bezpieczeństwa z automatyczną regulacją ich pozycji,
 • frontowe ramiona nadążne sterowane CNC,
 • system pomiaru kąta.

Podsumowanie

Ważne jest, że każda prasa krawędziowa może być indywidualnie konfigurowana i dostosowywana do potrzeb użytkownika. Konfiguracja prasy oprócz typowych zagadnień technicznych, powinna obejmować także takie zagadnienia jak bezpieczeństwo pracy, łatwość programowania i ustawienia parametrów czy dobór odpowiednich narzędzi.

Dobra maszyna powinna posiadać duże możliwości konfiguracji ustawień. Zapewnia to prawdziwą uniwersalność, która pozwala na dowolne dostosowanie prasy do produkcji konkretnych elementów, tym samym zwiększa jej możliwości produkcyjne.

Minimalne wyposażenie prasy krawędziowej sterowanej CNC rekomendowane przez firmę Polteknik to: sterowanie DELEM 66T, zderzak sterowany w osiach X+R, kompensacja strzałki ugięcia (oś C), zaciski szybkomocujące stemple oraz zabezpieczenie pracy w postaci lasera AKAS.