Szlifowanie i polerowanie detali po gięciu i spawaniu – jak zwiększyć dokładność obróbki powierzchni?

Proces gięcia, jakkolwiek realizowany na coraz bardziej zaawansowanych maszynach zapewniających bardzo wysoką jakość gięcia, często wymaga bardzo dokładnej obróbki powierzchniowej, jak polerowanie, satynowanie, szczotkowanie, macerowanie itd.

Technika mechanicznej obróbki powierzchni wymaga zastosowania specjalistycznych maszyn lub nawet osobnych stanowisk pracy wyposażonych w takie maszyny.

Wybór odpowiedniego narzędzia lub maszyny do takich operacji jest uzależniony od stopnia skomplikowania, a przede wszystkim od ilości detali.

W przypadku jednostkowych lub małych ilości niezastąpiona jest obróbka ręczna z wykorzystaniem doświadczonego specjalisty od tego rodzaju obróbki.

Inaczej wygląda sprawa, gdy mamy do czynienia z dużymi ilościami detali, gdzie powtarzalność obróbki jest podstawowym kryterium oceny jakości operacji.

Wówczas, jeżeli jest to niezbyt skomplikowany detal, wymagający operacji na tylko jednej lub kilku powierzchniach, wystarczą stosunkowo proste urządzenia elektromechaniczne, ale wyposażone w szereg funkcji zapewniających spełnienie podstawowego kryterium tego rodzaju obróbki, tj. powtarzalności. Taką maszyną będą szlifierki / polerki firmy AUTOPULIT seria E5 (do elementów płaskich i kształtowników) oraz seria CT (do kształtowników lub prętów o przekroju okrągłym).

W zależności od rodzaju wymagalnej finalnej powierzchni maszyny mogą być wyposażone od 1 do 6 stacji z różnymi głowicami obróbczymi, mogą również rozdzielać proces szlifowania i polerowania.

W zależności od rodzaju materiału, proces szlifowania będzie procesem mokrym, proces polerowania będzie procesem suchym, z wykorzystaniem np. past polerskich mediów polerskich. W przypadku szlifowania / polerowania stopów aluminium i tytanu, konieczne jest stosowanie wykonania urządzenia w standardzie ATEX i stosowanie specjalnych filtrów mokrych, które eliminują niebezpieczeństwo eksplozji.

W przypadku seryjnej obróbki powierzchniowej detali 3D, niezbędne jest stosowanie stanowisk zrobotyzowanych, które zdecydowanie skracają czas obróbki przy zapewnieniu absolutnej powtarzalnej jakości, nieosiągalnej przy obróbce ręcznej. W tego rodzaju obróbkach stosowane są różne technologie z wykorzystaniem kolejnych stacji roboczych realizujących elementy obróbki (zawsze z taką samą jakością), aż do efektu finalnego, zawsze takiego samego. Stanowisko zrobotyzowane zawsze gwarantuje stałą wydajność i absolutnie powtarzalną jakość zrealizowanych operacji. Oczywiście warunkiem jest zapewnienie stałej jakości detali obrabianych oraz mediów szlifiersko-polerskich.

Stanowiska zrobotyzowane, w zależności od rodzaju detalu wykorzystują dwa sposoby realizowania obróbki: robot pobiera detal i prowadzi go poprzez kolejne stacje robocze lub detal jest mocowany w stałej pozycji, a robot pobiera kolejne narzędzia i realizuje zaprogramowany proces technologiczny.

Stanowiska zrobotyzowane nie musza być „przywiązane” tylko do jednego detalu. Firma Polteknik oferuje stanowiska z układem wizyjnym rozpoznającym detal, magazynem chwytaków, tzw. gripperów, odpowiednich dla danego detalu oraz dobór odpowiednich narzędzi do obróbki wybranych detali, a więc oferuje elastyczność i interaktywną reakcję stanowiska na różne detale.

Szlifowanie / polerowanie spawów

Jakość szlifowania / polerowania spawów ma szczególne znaczenie w przypadku, gdy jakość powierzchni jest szczególnie istotna – np. detale wykonane ze stali nierdzewnej z wysokimi wymaganiami estetycznymi lub gdy detal podlega dalszej obróbce powierzchni, np. malowaniu.

Uzyskanie wysokiej jakości operacji zaczyna się od doboru właściwej technologii spawania, takiej która nie powoduje dodatkowych utrudnień w uzyskaniu żądanej jakości powierzchni i wyglądu detalu. Spawanie laserowe minimalizuje wielkość spoiny, przez co ułatwia dalszą obróbkę.

W zależności od rodzaju i wielkości detalu stosuje się zamocowanie detalu w uchwycie a robot pobiera kolejne potrzebne narzędzia i realizuje zadane operacje, albo robot pobiera detal i przenosi poprzez kolejne stacje robocze.

Usuwanie śladów spoin jest czasami trudne ze względu na konieczność uzyskania wysokiej jakości, co przy detalach wykonanych z stali nierdzewnej nie jest łatwe i wymaga nie tylko szlifowania spoin, ale i całej powierzchni detalu dla uzyskania jednolitego wyglądu powierzchni detalu.