Uniwersalne narzędzia narożne SnapTool firmy RAS

Uniwersalne narzędzia narożne SnapTool firmy RAS

Narzędzia narożne SnapTool z uchylną stopą umożliwiają łatwe wyciąganie detali z zagiętymi bocznymi kołnierzami. Stopa narzędzia odchyla się w dół przy otwieraniu górnej belki i powraca do pozycji roboczej po wyciągnięciu z zagiętego detalu.

Narzędzia narożne SnapTool umożliwiają:

  • Realizację automatycznej sekwencji gięcia, bez potrzeby obracania zagiętych detali w celu wyciągnięcia ich z narzędzi narożnych
  • Transfer uwolnionego detalu z powrotem do operatora poprzez hybrydowy zderzak z modułami przyssawkowymi
  • Projektowania giętych detali z uwzględnieniem bocznego wybrania 30 mm
  • Gięcie tej samej grubości blachy, co jak na pozostałych narzędziach w danym zestawie

W zależności od geometrii detalu, unikalne oprogramowanie Bendex określa czy narzędzia narożne SnapTools powinny być skierowane do wewnątrz czy na zewnątrz.

W przypadku paneli z zagiętymi kołnierzami typu C na wszystkich bokach uchylne stopy narzędzi SnapTool skierowane są skrajnie na zewnątrz. Na zdj. po lewej moment docisku materiału, po prawej uwolnienie stopy SnapTools.

W przypadku paneli z zagiętymi kołnierzami typu C i zagięciami skierowanymi do wewnątrz o 90°, uchylne stopy narzędzi są również skierowane na zewnątrz. Dodatkowo oprogramowanie oblicza przerwę pomiędzy narzędziami dla górnej oraz gnącej belki.

W przypadku paneli z kołnierzami typu Z zagiętymi na zewnątrz, uchylne stopy narzędzi skierowane są do wewnątrz. Tutaj również oprogramowanie pokazuje przewidziane luki w rozmieszczeniu narzędzi belki górnej i belki gnącej.

Narzędzia SnapTools są dostępne dla następujących zaginarek RAS:

  • XLTbend
  • FLEXI2bend
  • UpDownCenter-2